Handels- abonnements- og leveringsbetingelser for Bering & Søgaard

Generelle betingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for Bering & Søgaard.

Produkter, tjenester og ydelser udbydes af:

Bering & Søgaard ApS
Gråmejsevej 47
8800 Viborg
CVR: 42266248
[email protected]

Enhver ydelse fra Bering & Søgaard til kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne. 

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Bering & Søgaard skriftligt har accepteret disse.

Betaling

Bering & Søgaard modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard eller bankoverførsel. Betaling vil blive trukket på din konto, når ordren er oprettet, med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Bering & Søgaard ved ikke, om det program, du har købt hos os, er fradragsberrettiget i din virksomhed. Afklar dette i individuelle tilfælde med din skatterådgiver.

Hvis du misligholder en betaling eller forsinker den, har vi ret til at afvise tjenesten eller leveringen, indtil alle forfaldne betalinger er foretaget. I dette tilfælde har vi også ret til at tilbageholde, afbryde, forsinke eller helt stoppe tjenester uden at være forpligtet til at kompensere dig for eventuelle omkostninger. Disse rettigheder gælder med forbehold af andre kontraktmæssigt aftalte eller lovbestemte rettigheder og krav fra vores side.

Bering & Søgaard benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. Bering & Søgaard’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Betaling i rater

Du har ved bestemte ydelser eller produkter mulighed for at betale i rater med Dankort, Visa/Dankort og Mastercard. Ved ratebetaling vil du betale første del af ydelsen/produktet ved bestilling. Når første rate er betalt ved bestilling, er dit køb bindende for hele ordren, og du accepterer betingelserne i denne aftale. Du accepterer envidere at betale det totale beløb; det vil sige samtlige rater, for den/det leverede ydelse/produkt. De resterende rater vil fremgå på siden, hvor du godkender din bestilling.

Der vil kun blive hævet de rater, som fremgår, når du godkender din bestilling. Hvis du undervejs skifter kort, vil du ved næste ratebetaling modtage en mail med et link til at opdatere dit betalingskort.

Ved hver ratebetaling vil du modtage en mail med en bekræftelse på betalingen, samt beløbet, som Bering & Søgaard har hævet på dit kort.

Når din sidste rate er betalt, vil ratebetalingen ophøre, og hvis du igen på et senere tidspunkt køber et produkt hos Bering & Søgaard, skal du på ny bestille, og udfylde kortoplysningerne. Bering & Søgaard bevarer ikke dine kortoplysninger.

Ved for sent betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr.

Fortrydelsesret

Fysiske produkter

Der gives 14 dages fuld returret på fysiske varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Den 14 dages periode starter den dag, hvor ordren er leveret. Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os på mail [email protected] senest 14 efter leveringen og være os i hænde senest 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Tjenesteydelser

For tjenesteydelser løber fortrydelsesretten i 14 dage fra din bestilling heraf – med mindre tjenesteydelsen afholdes inden de 14 dage er udløbet – i dette tilfælde ophører din fortrydelsesret, når tjenesteydelsen leveres. 

Køb af tjenesteydelser og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt er ikke omfattet af fortrydelsesretten i følge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.” Det betyder, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder med mindre andet er aftalt.

Køb af forløb/kurser/abonnementer på sitet, hvor du får direkte adgang til ellers lukkede områder på sitet, er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den i loven fastsatte fortrydelsesret nemlig ikke ved tjenesteydelser, hvis udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse/betalingen. Ved at acceptere de generelle handelsbetingelser godkender og accepterer du derfor udtrykkeligt med dit køb, at du ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da dit produkt leveres straks efter betaling, og din service leveres inden fortrydelsesfristen.

Køb som erhvervsdrivende

Handler køber som erhvervsdrivende/erhvervskunde gælder fortrydelsesretten ikke.

Afmelding

En eventuel afmelding/opsigelse vil ikke frigøre nogen af parterne fra de forpligtelser, der opstod inden en skriftligt varsel om opsigelse blev givet. Som beskrevet under afsnittet “Betaling i rater” er dit køb bindende for hele ordren, og du accepterer betingelserne i denne aftale, når første rate er betalt ved bestilling. Ligeledes jf. afsnittet “Fortrydelsesret”, når din tjenesteydelse leveres øjeblikkeligt efter bestilling, accepterer du udtrykkeligt med dit køb, at du ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da dit produkt leveres straks efter betaling, og din service leveres inden fortrydelsesfristen.

Leveres din tjenesteydelse eller dit digitale produkt ikke øjeblikkeligt efter bestilling, gælder følgende regler for afmelding:

Ved enhver afmelding, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på minimum 30% af kursusprisen, som fratrækkes det beløb, der refunderes i forbindelse med afmelding. 1. kursusdag indtræffer samme dag, som du modtager dit online/fysiske materiale eller en anden form for tjenesteydelse fra Bering & Søgaard.

  • Ved afmelding mere end 12 uger før 1. kursusdag betales 30% af den totale kursuspris, dvs. der alene sker tilbagebetaling af 70% af den totale kursuspris.

  • Ved afmelding mindre end 12 uger til 1. kursusdag kræves samlet 50% i gebyr, dvs. der sker alene tilbagebetaling af 50% af den totale kursuspris.

  • Ved afmelding mindre end 14 dage til 1. kursusdag gives der ingen refusion, og du accepterer at betale det samlede beløb for deltagelse i kurset, der er angivet på den faktura, du har modtaget. 

Levering

Leveringstiden for fysiske ordre er typisk 5-10 hverdage. Digitale produkter leveres omgående.

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Bering & Søgaard at vurdere varens stand.

Rettigheder og forpligtelser

Adgangen til digitale produkter er personlig og kan ikke overføres. 

Du modtager logininformationerne til dit medlemsområde via e-mail. 

Logininformationerne, der sendes i forbindelse med registrering (brugernavn, adgangskode osv.), skal holdes hemmeligt af dig og ikke gøres tilgængelige for uautoriserede tredjeparter.

Sørg for, at kun du har adgang til og bruger dine logininformationer. I tilfælde af, at tilgængelige fakta berettiger antagelsen om, at uautoriserede tredjeparter har tilegnet sig viden om dine logininformationer, bedes du straks underrette os, så vi kan blokere eller ændre dem.

Vi kan blokere din adgang midlertidigt eller permanent, hvis der foreligger specifikt bevis for, at du overtræder eller har overtrådt disse forpligtelser, eller hvis vi har nogen anden legitim begrundelse for blokeringen. Beslutningen om en blokering er taget under hensyntagen til din legitime interesse.

Der findes kun et krav om adgang, når betalingen er foretaget for det digitale produkt.

Hvis du har spørgsmål om brugen af ​​de købte tjenester, eller hvis adgangen ikke fungerer, kan du kontakte vores support ([email protected]).

Du har som kunde lov til at downloade og/eller udskrive lyd-/video- og PDF-filer samt andre dokumenter kun til eget brug, forudsat at dette er muligt for det digitale produkt, du har købt. Download og udskrivning af filer er kun tilladt inden for denne ramme. I denne henseende har du som kunde også tilladelse til at få udskrevet med teknisk support fra en tredjeparter (f.eks. kopibutik). I alle andre henseender er brugsrettighederne til filerne og dokumenterne forbeholdt os. Dette betyder, at prøverne og dokumenterne og den viden, der gives, ikke er tilladt at stille til rådighed for tredjeparter, ikke gratis eller mod betaling. 

Oprettelse af kopier af filer eller udskrifter til tredjepart; videregivelse eller videresendelse af filer eller dokumenter til tredjepart eller enhver anden anvendelse til andre formål end til eget studieformål, hvad enten det er mod betaling eller gratis, under og efter afslutningen af ​​kurset kræver udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Bering & Søgaard.

De mærker og logoer, der er vist på dokumenterne, er beskyttet under varemærkeloven. Du som kunde er forpligtet til kun at bruge de dokumenter og filer, der er tilgængelige for dig inden for det anvendelsesområde, der udtrykkeligt er tilladt her eller i kraft af obligatoriske lovbestemte bestemmelser, selv uden samtykke fra Bering & Søgaard, og ikke til at fremme uautoriseret brug af tredjeparter. Dette gælder også efter ophør af, tilbagetrækning fra eller annullering af deltagelsen.

Det er forbudt at lave optagelser af vores livevideoer, gruppeopkald eller andet indhold. Dette indhold er udelukkende tilgængeligt inden for det respektive program og må ikke opbevares eller bruges uden for dem.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Bering & Søgaard i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
 Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Bering & Søgaard dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Bering & Søgaard
Gråmejsevej 47
8800 Viborg
[email protected]

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & privatlivspolitik

Bering & Søgaard foretager registreringen af kundens personoplysninger med to formål: 1. At kunne levere varen til kunden og 2. At kunne sikre samarbejde deltagerne imellem (i form af eksempelvis mastermindhold, ansvarlighedspartner eller workshops). Ved køb af forløb/ydelser, hvor samarbejde med andre deltagere forventes, kan det forekomme, at dit fulde navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse videregives til en tredjepart i form af andre deltagere.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger, og du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

Du indforstået med, at coaching ikke omfatter psykoterapi, og hvis det er nødvendigt vil du blive henvist til professionel rådgivning inden for det område. Er du i gang med et behandlingsforløb hos en anden behandler (psykolog, psykiater eller hypnoterapeut o.l.), bedes du informere Bering & Søgaard om dette.

For at du kan indgå aftale med Bering & Søgaard, har vi brug for følgende oplysninger:
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse

Personoplysningerne registreres hos Bering & Søgaard og kan opbevares i op til fem eller ti år.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Bering & Søgaard har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Bering & Søgaard er: Jeppe Søgaard

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Bering & Søgaard har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til [email protected]

Cookies
På https://beringsoegaard.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://beringsoegaard.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Bering & Søgaard’s hjemmeside.

Klagemuligheder
Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores e-mailadresse angives: [email protected] samt hjemmesiden du har købt varen på.