Selvudvikling – skab et bedre selvbillede og find din passion

Selvudvikling – Vi lever i en verden, der konstant udvikler sig. Nogle gange sker det i et så højt tempo, at det er svært at følge med. Hvis vi skal følge med udviklingen og tilpasse os de mange ændringer, der konstant sker i både arbejds- og privatliv, kræver det selvudvikling. På mange måder er selvudvikling et nøgleord til trivsel og velvære i vores moderne samfund. Det er nemlig vigtigt for både den ydre og indre lykke, at vi føler, vi gør fremskridt og hver dag er bedre, end vi var i går. Men hvad er selvudvikling egentlig, og hvordan kan et selvudviklingskursus komme dig til gode? Alt det og meget mere kan du finde svar på her.

Hvad er selvudvikling?

Ordet selvudvikling er en definition i sig selv. Begrebet beskriver et menneskes arbejde med at videreudvikle sin personlighed og dermed sit liv. Det handler om at kunne forandre sig til det bedre og tilpasse sig de ændringer, som måtte forekomme, på graciøs vis. Men hvad betyder det egentlig i praksis? I modsætning til, hvad mange tror, behøver selvudvikling ikke nødvendigvis at handle om at løbe længere, spise sundere eller arbejde mere effektivt. Selvom den slags også må kendetegnes som fremskridt, har det ikke nødvendigvis noget med selvudvikling at gøre. Når man snakker selvudvikling, bør man nemlig nærmere rette blikket indad mod de indre kvaliteter frem for de ydre. Selvudvikling handler altså ikke nødvendigvis om, hvad du gør, men derimod hvad du er.

Personlig udvikling kommer indefra

Når man taler om selvudvikling og personlig udvikling, bør man derfor altid vende blikket indad og arbejde med sindet frem for kroppen. Det er i høj grad den ubevidste del af sindet, som er interessant at arbejde med. Det er nemlig her, at vores paradigmer har rod. Paradigmer er et udtryk for det sæt af vaner, tanker og handlinger, som er indkodet i vores system. Det er vores paradigmer, der kontrollerer helt op til 95-97% af vores handlinger og resultater. Alligevel er det ikke noget, som vi normalt tænker over eller er bevidste om. Selvudvikling handler i høj grad om at lære disse paradigmer at kende og ændre dem, så de stemmer overens med dine målsætninger. At ændre paradigmer er ikke nogen nem eller hurtig opgave, men den er vigtig. Dine paradigmer er nemlig utroligt afgørende for, om du udvikler dig, og om du opnår de ting, som du ønsker dig og drømmer om.

Alt, hvad du kan forestille dig, kan blive til virkelighed

En del mennesker går i stå i deres selvudvikling, fordi de sætter de forkerte mål. Mange sætter nemlig ikke deres mål efter, hvad de virkelig brænder for og ønsker sig, men i stedet efter hvad de tror, de kan opnå. Allerede i fantasien er de begrænset af deres opfattelse af egne evner og muligheder. Vi har en lidt anderledes tilgang til tingene. Vi arbejder efter den amerikanske professor og ekspert i læring Bob Proctors studier og teorier, der beskæftiger sig med netop selvudvikling og livslang læring. Vi tror derfor på, at sindet er dit absolut stærkeste redskab, når det gælder udvikling. Og vi tror også på, at det du kan forestille dig, det kan du også opnå. Det handler blot om at sætte de rigtige mål, der afspejler hvad du virkelig ønsker dig, og ændre dine paradigmer derefter.

Uddannelse i selvudvikling med professionel coach

Alle disse principper kan du blive klogere på og prøve på egen krop med vores selvudvikling kurser. At udvikle sig selv og sin personlighed er en svær opgave, og den er næsten umulig, hvis man skal gøre det på egen hånd. Derfor tilbyder vi en uddannelse i selvudvikling, hvor du har en professionel og personlig coach ved din side. Det sikrer dig en makker, du kan sparre med, og som holder gejsten oppe fra start til slut. En coach er en, der selv har gået gennem samme proces som dig, og som derfor har både kendskab til og forståelse for de udfordringer, der måtte dukke op undervejs. Sagt med andre ord får du under vores selvudvikling kurser kompetent hjælp til og støtte i din selvudvikling og mentale træning. Med en personlig coach ved din side har du nemlig en makker, der både har en praktisk og teoretisk tilgang til tingene, og som sikrer dig mærkbare og optimale resultater fra dit selvudviklingsarbejde.

Selvudvikling kurser henvender sig til mange

Det moderne samfund stiller nogle krav og udfordringer til de mennesker, der lever i dem. Vores teknologier og opfindelser indenfor mange sektorer gør, at vi ikke længere har de fysiske problemer, som vi tidligere måtte bruge det meste af vores tid og energi på. Selvom der stadig er sygdomme og fysiske udfordringer den dag i dag, har vi et sundhedssystem, der er rustet til at håndtere dem. Derfor ser vi i disse tider en voksende tendens til, at menneskers problemer er og bliver mere psykiske. Stress er en af de psykiske sygdomme, der fylder allermest i vores tid og samfund. Depression, ensomhed, social angst og spiseforstyrrelser er kun et udpluk af de andre mentale problemer og sygdomme, som kendetegner det moderne menneske. Det er altså ikke uden grund, at flere og flere begynder at gå til psykolog. Vores kurser i selvudvikling er på mange måder en alternativ behandling til psykoterapi, da vi mener, at psykiske sygdomme bedst kan helbredes af sindet selv.

Bliv bedre rustet til de hårde tider

Vi kommer alle sammen til at gå igennem svære og hårde tider og overgangsfaser. Et moderne eksempel er skilsmissen, som desværre rammer flere og flere familier. I den forbindelse er der mange, der ender hos psykologen, ofte efter de hårde tider er passeret, og det er tid til at hele de mentale sår og ar. Vi tror på, at en proaktiv indsats ofte virker bedre og sparer en for meget smerte. Med et selvudviklingskursus får du en mere positiv tilgang til tingene og styrker din evne til konflikthåndtering. Det gør det langt nemmere at komme igennem hårde tider som fx skilsmisse, arbejdsløshed eller økonomiske kriser.

Få mere selvtillid og en følelse af selvværd

Lavt selvværd og manglende selvtillid er også en stor udfordring i vores tid, særligt for børn og unge. Mange kæmper med en følelse af ensomhed, social angst og præstationsangst. Mange af disse ting har rod i et lavt selvværd, som kan opstå, hvis man sidder fast i et spor af for mange negative tanker og dårlige vaner. En uddannelse i personlig udvikling vil give dig mulighed for at lære dig selv at kende, lære at tænke mere positivt og opbygge et bedre selvværd. Når du sætter de rigtige mål og arbejder for at gøre dem til virkelighed, vil du automatisk få en stærkere følelse af mening og tilfredsstillelse i dit liv. Derfor er et kursus i selvudvikling også en alternativ behandling af depression, jalousi, angst og lavt selvværd.

Effektiv behandling af psykiske lidelser

Stress er som sagt en sygdom, der fylder meget i vores tid. Alle kan blive ramt af stress, og bliver lidelsen ikke taget alvorligt, kan den få store og langvarige konsekvenser. Stress symptomer kan være svære at få øje på, men det er vigtigt at være opmærksom på. Med et selvudviklingskursus og en stress coach kan du få effektiv stress behandling og blive bedre til at se symptomerne. En uddannelse i selvudvikling kan også bruges til behandling af spiseforstyrrelser og depression. Oplever du vægttab, stress syptomer eller lavt selvværd, kan et kursus i selvudvikling være en alternativ og effektiv behandling.

Alternativ til psykolog og psykoterapi

Hvis du har brug for at bearbejde ting, der er sket i din fortid, er en psykolog den rigtige at opsøge. Men hvis du hellere vil fokusere på fremtiden end på fortiden, er et selvudviklingskursus det rigtige valg for dig. Selvudvikling er ikke kun symptombehandling, men derimod en måde, hvorpå man kan gå ind i underbevidstheden og arbejde med roden til fx stress, spiseforstyrrelser, depression og ensomhed. Samtidig er det en alternativ behandling, der giver et øget selvværd og giver dig mulighed for at ændre dit selvbillede til det bedre. Selv hvis du ikke lider af psykiske sygdomme og udfordringer, kan et kursus i selvudvikling kickstarte en dominoeffekt af gode ting i dit liv og øge dit potentiale for at gøre dine ønsker og drømme til virkelighed. Derfor er selvudvikling et alternativ til psykoterapi, der henvender sig til alle.

Vil du ændre dit selvbillede og finde din passion?

Som sagt tror vi på, at den måde, du tænker og handler på i dit ubevidste, afgør kursen for dit liv. Med et forbedret selvbillede og selvværd vil du automatisk tænke og handle anderledes og i retning af dine sande ønsker og drømme. Et kursus i selvudvikling gør dig klogere på dig selv og gør det nemmere for dig at finde din sande passion. Ved hjælp af professionel coaching kan du komme dine psykiske udfordringer til livs og skabe et positivt fundament for dit fremtidige liv. Hvis det lyder noget for dig, er du altid mere end velkommen til at kontakte os for priser og mere information.